Rådets afgørelse (EU) 2015/1969 af 22. oktober 2015 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud vedrørende Ukraines tiltrædelse af den reviderede aftale om offentlige udbud