Asia C-171/09: Unionin tuomioistuimen kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräys 2.12.2009 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta