Lieta T-431/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. augustā – VIMC/Komisija