Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīnkopības produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu2020/C 5/06