Υπόθεση T-298/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 — Banco Comercial Português κ.λπ. κατά Επιτροπής