P8_TA(2018)0462 Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) P8_TC1-COD(2017)0237 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) … /… antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)