Lieta T-867/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. decembrī – RA/Revīzijas palāta