Cauza T-196/11: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2012 — AX/Consiliul