Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 188, 29 ta' Ġunju 2013