Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 188, 2013. gada 29. jūnijs