Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 188, 2013m. birželio 29d