Mål C-489/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 26 juni 2019 — brottmål mot NJ