Lieta C-489/19 PPU: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Kammergericht Berlin (Vācija) — kriminālprocess pret NJ