Дело C-489/19: Преюдициално запитване от Kammergericht Berlin (Германия), постъпило на 26 юни 2019 г. — Наказателно производство срещу NJ