Ανακοίνωση υπόψη της Tariq Gidar Group (TGG), το όνομα της οποίας έχει προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα, δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (EΕ) 2019/507 της Επιτροπής