Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii