Kommissionens yttrande av den 14 oktober 2019 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från nedmonteringen av Ågestaverket (tryckvattenreaktor med tungt vatten) strax utanför Stockholm, Sverige (Endast den svenska texten är giltig)2019/C 351/04