Mnenje Komisije z dne 14. oktobra 2019 v zvezi z načrtom za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih pri razgradnji tlačnovodnega reaktorja za težko vodo Ågesta, ki se nahaja blizu Stockholma na Švedskem (Besedilo v švedskem jeziku je edino verodostojno)2019/C 351/04