Komisijas Atzinums (2019. gada 14. oktobris) par Ågesta augstspiediena smagā ūdens reaktora (Stokholma, Zviedrija) demontāžas procesā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu (Autentisks ir tikai teksts zviedru valodā)2019/C 351/04