Komisijos nuomonė 2019 m. spalio 14 d. dėl radioaktyviųjų atliekų, susidariusių išmontuojant netoli Stokholmo, Švedijoje, esantį Ogestos suslėgtojo sunkiojo vandens reaktorių, šalinimo plano (Tekstas autentiškas tik švedų kalba)2019/C 351/04