Mišljenje Komisije оd 14. listopada 2019. o planu odlaganja radioaktivnog otpada nastalog rastavljanjem tlakovodnog reaktora s teškom vodom Ågesta u blizini Stockholma, Švedska (Vjerodostojan je samo tekst na švedskom jeziku)2019/C 351/04