Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2288/89 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1989 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης