Decizia (UE) 2020/2071 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Subcomitetului vamal instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, referitor la modificarea acordului prin înlocuirea Protocolului II la acesta privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă