Besluit (EU) 2020/2071 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Subcomité douane dat is ingesteld bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking