Tarybos sprendimas (ES) 2020/2071 2020 m. gruodžio 7 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Muitinės pakomitetyje, įsteigtame Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimu, dėl to susitarimo dalinio pakeitimo, pakeičiant jo II protokolą „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“