Обявление за свободна длъжност ECA/2016/6 — Ръководител по сигурността — (функционална група AD, степен 10 — 12) — Генерален секретариат — Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SGI)