Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Fürstliches Obergericht στις 2 Ιουνίου 2020 στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά των M και X AG (Υπόθεση E-7/20) 2020/C 332/09