Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3528/88 af 14. november 1988 om levering af olivenolie til UNRWA som fødevarehjælp (EFT nr. L 309 af 15.11.1988)