Kommissionens forordning (EF) nr. 1778/2006 af 1. december 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 21. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005