Дело С-665/19 P: Жалба, подадена на 5 септември 2019 г. от NeXovation, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 19 юни 2019 г. по дело T-353/15, NeXovation/Комисия