Дело C-320/16: Решение на Съда (голям състав) от 10 април 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Lille — Франция) — Наказателно производство срещу Uber France SAS (Преюдициално запитване — Услуги в областта на транспорта — Директива 2006/123/ЕО — Услуги на вътрешния пазар — Директива 98/34/ЕО — Услуги на информационното общество — Правило за услуги на информационното общество — Понятие — Посредническа услуга, позволяваща посредством приложение за смартфон свързването срещу възнаграждение на непрофесионални шофьори, които използват собствените си превозни средства, с лица, желаещи да ползват градски превоз — Наказателни санкции)