Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU zdrojům světla (oznámeno pod číslem K(2011) 3749) (Text s významem pro EHP) (2011/331/EU)