2006/744/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 2006 , Valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt yritykselle Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 641) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)