Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1846 на Комисията от 12 октомври 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1272 по отношение на бюджетните тавани за 2017 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане в Португалия$