Съобщение на Комисията Насоки за мобилните приложения, които подпомагат борбата с пандемията от COVID-19, във връзка със защитата на данните 2020/C 124 I/01