Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1010 tat-13 ta' Lulju 2018 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Radicchio Variegato di Castelfranco” (IĠP))