Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС (2014/2154(INI))