Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer της 20ής Οκτωβρίου 2005.