Писмен въпрос E-0489/08 зададен от Catherine Stihler (PSE) на Съвета. Затваряне на малки деца в клетки в Чешката република