Писмен въпрос E-009908/11 Proinsias De Rossa (S&D) до Комисията. Удължаване на срока на програмата REFIT 1 в Ирландия