Rectificare la Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 iulie 2017 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a documentului unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a trimiterii la publicarea caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol [Skalický rubín (DOP)] (JO C 224, 13.7.2017)$