Mål T-66/19: Tribunalens beslut av den 10 december 2019 – Vlaamse Gemeenschap och Vlaams Gewest mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Inre marknad – Grundläggande friheter – Förordning (EU) 2018/1724 – Inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster – Enhet under statsnivå – Talerätt – Villkoret personligen berörd – Avvisning)