Zadeva T-66/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2019 – Vlaamse Gemeenschap in Vlaams Gewest/Parlament in Svet (Ničnostna tožba – Notranji trg – Temeljne svoboščine – Uredba (EU) 2018/1724 – Vzpostavitev enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav – Notranji državni organ – Procesno upravičenje – Posamično nanašanje – Nedopustnost)