Zaak T-66/19: Beschikking van het Gerecht van 10 december 2019 – Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest/Parlement en Raad (“Beroep tot nietigverklaring – Interne markt – Fundamentele vrijheden – Verordening (EU) 2018/1724 – Oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing – Lagere territoriale autoriteit – Procesbevoegdheid – Individuele geraaktheid – Niet-ontvankelijkheid”)