Lieta T-66/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. decembra rīkojums – Vlaamse Gemeenschap un Vlaams Gewest/Parlaments un Padome (Prasība atcelt tiesību aktu – Iekšējais tirgus – Pamatbrīvības – Regula (ES) 2018/1724 – Vienotas digitālās vārtejas izveide, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem – Valsts administratīvi teritoriāla iestāde – Locus standi – Individuāls skārums – Nepieņemamība)