Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2183 av den 16 december 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Cordero Manchego (SGB)