Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2183 на Комисията от 16 декември 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Cordero Manchego (ЗГУ)