Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/128 tas- 27 ta' Jannar 2015 li jistipula l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill- 1 ta' April sat- 30 ta' Ġunju 2015 fil-qafas tal-kwoti tarrifarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 442/2009 fis-settur tal-laħam tal-majjal