86/661/EØF: Rådets afgørelse af 22. december 1986 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland om samhandelen med visse vine og spiritusholdige drikkevarer