Kawża T-745/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2020 – Kerkosand vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat – Għajnuna intiża għal proġett ta’ investiment fil-Punent tas-Slovakkja – Għajnuna għall-investiment reġjonali – Ċaħda ta’ lment – Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet – Kundizzjonijiet għal eżenzjoni – Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014 – Portata tas-setgħa ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni – Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014-2020 – Kunċett ta’ SME – Artikolu 3(2) u (3) tal-Anness I tar-Regolament Nru 651/2014 – Informazzjoni li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni għall-kalkolu tal-għadd tal-persunal u għall-ammonti finanzjarji u perijodu ta’ referenza – Artikolu 4 tal-Anness I tar-Regolament Nru 651/2014 – Dubji dwar il-kompatibbiltà tal-għajnuna mas-suq intern – Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2015/1589 – Diffikultajiet serji”)